شرکت شمیم سلامت مهرگان

نیروی انسانی سالم ، محور توسعه پایدار

تکنولوژي پيچيده ، تجهيزات مدرن و روشهاي کاري کاملا پيچيده در عرصه فعلي صنعت باعث بوجود آمدن خطرات بهداشتي و ايمني متعدد و متنوعي شده است که سلامت کارکنان را تهديد مي نمايد از طرف ديگر تحقق بهره وري، پيشرفت و توسعه پايدار هر شرکت ، کارخانه ، ارگان يا اداره اي در سايه تلاش نيروي انساني سالم و مولد آن ميسر مي گردد و اين اهداف و آرمانها زماني پايدار خواهد بود و تداوم خواهد داشت که حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان و شاغلين آن تضمين شده باشد.

ابر برچسب ها